Política de privadesa

1.- Qui és responsable del tractament de les dades personals dels Usuaris del web?

Denominació Social: HOTEL PROVENÇA 279, S.L. (d’ara endavant, “Praktik Hotels”)
Domicili Social: C/Pedro i Pons 9-11, 4º 1ª, CP 08034 de Barcelona
CIF: B65799082
Telèfon: (+34) 321 93 41 / (+34) 93 363 27 60
Adreça electrònica: protecciondedatos@praktikhotels.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom: 43282, Foli: 223 i Full número: B-428002

2.- Amb quina finalitat es tracten les dades personals dels Usuaris del web?
 • Amb la finalitat de poder gestionar les sol·licituds dels Usuaris del web que es posen en contacte amb Praktik Hotels mitjançant aquest web.
 • Per poder enviar-els correus comercials sobre els hotels del grup empresarial PRAKTIK HOTELS. 
3.- Quant temps conservarà Praktik Hotels les dades personals dels Usuaris del web?

Les vostres dades personals es conservaran durant cinc anys.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals dels Usuaris del web?

La base legal per al tractament de les dades dels Usuaris del web és el consentiment previ que aquests atorguen mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa.

5.- A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals dels Usuaris del web es comunicaran als hotels del grup empresarial PRAKTIK HOTELS en base al nostre interès legítim i amb la finalitat de poder oferir un servei millor. En qualsevol cas, no es transferiran internacionalment, sinó és per obligació legal.

6.- Quins són els drets dels Usuaris del web sobre les seves dades personals?

Praktik Hotels garanteix en tot cas als Usuaris del web l’exercici dels seus drets i que consisteixen en:

 • Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si a Praktik Hotels estem tractant les seves dades personals o no.
 • Les persones interessades tenen dret també a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats perquè van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Praktik Hotels deixarà de tractar les dades, tret de per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els Usuaris del web també tenen dret a la portabilitat de les seves dades a altres empreses, sempre que ho sol·licitin expressament i tècnicament siguin possible fer-ho, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils).

L’Usuari del web podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa mitjançant qualsevol dels mitjans següents:

 • Correu electrònic: protecciondedatos@praktikhotels.coml
 • Correu postal: C/Pedro i Pons 9-11, CP 08034 de Barcelona

També s’informa als Usuaris del web que tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada i que poden presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagin obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.
Totes les dades de contacte i els tràmits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades es poden trobar a la seva pàgina web: https://www.agpd.es 

7.- Com hem obtingut les dades personals dels Usuaris del web?

Praktik Hotels ha obtingut les dades dels Usuaris web pel contacte del propi Usuari del web amb Praktik Hotels pel telèfon i/o el correu electrònic que figuren a la pàgina web de l’hotel.

8.- Categories de les dades personals tractades

Les dades personals a les que Praktik Hotels té accés són les següents:

 • Dades d’identificació
 • Adreces postals o electròniques

No es tracten dades especialment protegides o de categories especials. 

9.- Normativa aplicable

PRAKTIK HOTELS tractarà les dades de conformitat amb:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
 
10.- Consulta

Si teniu qualsevol dubte o comentari sobre com Praktik Hotels utilitza les dades dels Usuaris del web, escriviu-nos a protecciondedatos@praktikhotels.com

[instagram feed=”5385″]